Dijaške izkaznice

Dijaška izkaznica je uradni dokument, ki si ga lahko pridobijo vsi srednješolci. Z njo se lahko kjerkoli identificirajo, poleg tega pa lahko z njo uveljavljajo razne popuste pri nakupu izdelkov in storitev na več kot 1000 mestih po celi Sloveniji. Seznam vseh ponudnikov popustov se nahaja na: http://www.popust.net.

Za izdelavo dijaške izkaznice je potrebno predložiti osebno fotografijo (3,5 x 4,5 cm), osebne podatke(ime in priimek, datum rojstva, točen naslov stalnega prebivališča).
Stroški izdelave dijaške izkaznice znašajo 4,20 EUR.

Pooblaščena oseba za dijaške izkaznice na naši šoli je knjižničarka Melita Požežnik.