SSI Gastronomija in turizem

srednje strokovno izobraževanje

Splošne značilnosti

Program traja štiri leta. Dijaki lahko že ob vpisu izberete module, ki vas zanimajo in tako svoje znanje specializirate za področje gostinstva ali turizma. Z uspešno opravljenimi obveznostmi zberete 240 kreditnih točk.

Oddelki z evropsko in globalno dimenzijo

Za vse, ki vas zanima drugačen način dela, razpisujemo oddelek z evropsko globalno dimenzijo (EGD). Pouk temelji na timskem in projektnem delu. V pouk tujega jezika vključujemo naravnega govorca. Več je ekskurzij in manj klasičnega sedenja v učilnicah. Pelji me na oddelke!

Poklic in izobrazba

Dijaki, ki uspešno končate program, pridobite naziv gastronomsko-turistični tehnik. Glede na to, katere module izberete, se lahko zaposlite v gostinstvu ali turizmu.

Zaključek in nadaljevanje šolanja

Po uspešno zaključenem četrtem letniku sledi poklicna matura iz slovenščine, gastronomije in turizma s podjetništvom, tujega jezika ali matematike ter izdelka oz. storitve z zagovorom. Kdor se ne zaposli, lahko šolanje nadaljuje na višješolskem in prvostopenjskem visokošolskem študiju. Lahko pa se odločite za maturitetni tečaj ali splošno maturo iz enega predmeta. Tako se odprejo tudi možnosti univerzitetnega študija.

(a) splošnoizobraževalni predmeti

Pomembno

Šola oziroma dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.

 

Oznaka Programske enote Obvezno Število ur Kreditne točke
P1 Slovenščina Da 487 24
P2 Matematika Da 383 19
P3 Tuji jeziki I Da 417 20
P4 Tuji jeziki II Da 210 8
P5 Umetnost Da 70 3
P6 Zgodovina Da 105 5
P7 Geografija Da 105 5
P8 Sociologija *izbirna Da 70 3
P9 Psihologija *izbirna Da 70 3
P10 Fizika Da 70 3
P11 Kemija Da 70 3
P12 Biologija Da 70 3
P13 Športna vzgoja Da 340 14
Skupaj 2397 110

(b) strokovni moduli

Pomembno

Med izbirnimi strokovnimi moduli od M5 do M22 šola oz. dijak izbere strokovne module v obsegu 43 KT.

Oznaka Programske enote Obvezno Število ur Kreditne točke
M1 Osnove gostinstva in turizma Da 140 8
M2 Podjetništvo in zakonodaja Da 130 8
M3 Poslovno komuniciranje in IKT Da 133 8
M4 Naravna in kulturna dediščina Da 134 8
M5 Priprava rednih obrokov Ne 234 12
M6 Priprava izrednih obrokov Ne 230 12
M7 Strežba rednih obrokov Ne 132 8
M8 Strežba izrednih obrokov Ne 130 8
M9 Turistično spremljanje in vodenje Ne 230 12
M10 Svetovanje in prodaja turističnih
proizvodov
Ne 132 8
M11 Obdelava turističnih informacij Ne 234 12
M12 Hotelska in receptorska dela Ne 130 8
M13 Priprava dietnih jedi Ne 50 3
M14 Catering Ne 50 3
M15 Estetika in senzorika Ne 50 3
M16 Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu Ne 50 3
M17 Animacija Ne 102 6
M18 Organizacija turističnih storitev Ne 195 6
M19 Dopolnilne dejavnosti v hotelu Ne 50 3
M20 Turistično destinacijski
menedžment
Ne 50 3
M21 Restavracijsko slaščičarstvo Ne 50 3
M22 Priprava jedi pred gostom
in mešanje pijač
Ne 50 3
Skupaj B 1313 75

 

 

(e) odprti kurikul

Oznaka Programske enote Obvezno Število ur Kreditne točke
PRE Prehrana gostinstvo 231 10
EGT Ekonomika v gostinstvu in turizmu vsi 68 3
EGO Ekonomika v gostinstvu gostinstvo 133 6
KUH Kuharstvo gostinstvo 34 2
NEM2 Tuji jezik 2 vsi 68 3
KGS Koordinacija gastronomskih storitev gostinstvo 78 3
TGE Turistična geografija turizem 99 4
SSL Spoznajmo Slovenijo turizem 34 1
ITA3 Tuji jezik 3 turizem 198 9
HOS Hotelske storitve turizem 65 3
ZSS Znamenitosti starega sveta turizem 80 4

 

 

skupaj ur kreditnih točk
Skupaj pouka (a + b + e) 2.500 126kt
Skupaj praktičnega pouka (c + č) 1.757 82kt
Skupaj izobraževanja v šoli (a + b + d + e) 2.660 132kt
Skupaj (a + b + c + d + e) 3.762 178kt
tednov
Skupaj tednov izobraževanja v šoli 77
Skupaj praktičnega pouka (c + č) 29
Skupaj izobraževanja v šoli (a + b + d + e) 5
Skupaj (a + b + c + d + e) 111