SPI Gastronomske in hotelske storitve

srednje poklicno izobraževanje

Splošne značilnosti

Program traja tri leta. Dijaki lahko že ob vpisu izberete module, ki vas zanimajo, in tako svoje znanje specializirate za področje kuharstva ali strežbe. Z uspešno opravljenimi obveznostmi zberete 180 kreditnih točk.

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Včasih se dogodi, da kdo šolanja ne dokonča. Vsi, ki so bili uspešni pri ustreznih modulih, lahko po pogojih, ki veljajo za pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, pridobijo kvalifikacijo pomočnik kuharja ali pomočnik natakarja.

Poklic in izobrazba

Dijaki, ki uspešno končate program, pridobite naziv gastronom-hotelir. Glede na to, katere module izberete, se lahko zaposlite kot kuhar ali natakar.

Zaključek in nadaljevanje šolanja

Po uspešno zaključenem tretjem letniku sledi zaključni izpit iz slovenščine in storitve oz. izdelka z zagovorom. Kdor se ne zaposli, lahko šolanje nadaljuje. Dijaki se največkrat vpišejo v program 3+2 – gastronomija, ki ga izvajamo na naši šoli, lahko pa se vpišete tudi na maturitetni tečaj za opravljanje splošne mature.

(a) splošnoizobraževalni predmeti

Oznaka Programske enote Obvezno Število ur Kreditne točke
P1 Slovenščina Da 213 12
P2 Matematika Da 213 12
P3 Tuji jeziki Da 164 9
P4 Umetnost Da 33 2
P5 Naravoslovje Da 132 6
P6 Družboslovje Da 132 6
P7 Športna vzgoja Da 164 7
Skupaj
1051 54

 

(b) strokovni moduli

Pomembno

Za vse dijake sta obvezna strokovna modula M1 in M2.


Med izbirnimi strokovnimi moduli od M3 do M11 šola oz. dijak izbere strokovne module v obsegu 21 KT.


Med izbirnimi strokovnimi moduli od M3 do M21 pa modula v obsegu 6 KT.

Oznaka Programske enote Obvezno Število ur
Kreditne točke
M1 Osnove v gostinstvu Da 287 16
M2 Komunicicranje in poslovanje Da 81 5
M3 Priprava posameznih skupin jedi Ne 117 6
M4 Priprava rednih obrokov Ne 150 8
M5 Priprava izrednih obrokov Ne 108 7
M6 Postrežba pijač Ne 67 4
M7 Postrežba rednih obrokov Ne 200 10
M8 Postrežba izrednih obrokov Ne 108 7
M9 Eko turizem Ne 81 5
M10 Kultura bivanja Ne 81 5
M11 Tekstilije Ne 213 11
M12 Slovenske narodne jedi Ne 50 3
M13 Delikatestna kuhinja Ne 50 3
M14 Peka pic Ne 50 3
M15 Peka peciva Ne 50 3
M16 Priprava jedi pred gostom Ne 50 3
M17 Mešane pijače Ne 50 3
M18 Slovenska vina Ne 50 3
M19 Dekoracije Ne 50 3
M20 Kreativnost Ne 50 3
M21 Oskrba na domu Ne 50 3
Skupaj
843 48

 

skupaj ur kreditnih točk
Skupaj pouka (a + b + e) 2.500 126kt
Skupaj praktičnega pouka (c + č) 1.757 82kt
Skupaj izobraževanja v šoli (a + b + d + e) 2.660 132kt
Skupaj (a + b + c + d + e) 3.762 178kt
tednov
Skupaj tednov izobraževanja v šoli 77
Skupaj praktičnega pouka (c + č) 29
Skupaj izobraževanja v šoli (a + b + d + e) 5
Skupaj (a + b + c + d + e) 111