EGD - 3. letnik

1. projekt: ATLETIKA

Letošnji 3. letnik EGD ima za seboj že kar nekaj projektnih izkušenj, zato smo se odločili, da dijakinje in dijake izzovemo z novim projektom v okviru športne vzgoje. Organizirati bodo morali različne atletske discipline za dijake naše šole, kar je sicer vedno obvezno v okviru testiranja za športno vzgojni karton. Tako je udeležba na športnem dnevu za vse dijake obvezna, izjema so le tisti, ki imajo zdravniško opravičilo. Dogajanje bo potekalo dva dni zaradi številčnosti dijakov, ki bodo sodelovali, in sicer 22. in 23. oktobra 2009 na stadionu AK Kladivar Celje.

Dijaki 3. b so se razdelili v 6 tematsko različnih timov:

 1. organizacijski tim (mentorica: Boža Bojovič)

 2. pripravljalni tim (mentor: Bojan Ovca)

 3. tim za računalniško analizo in objavo podatkov (mentorica: Marija Kotnik)

 4. izvedbeni tim - teki (mentor: Domen Kurent)

 5. izvedbeni tim - met krogle (mentor: Domen Kurent)

 6. izvedbeni tim - skok v daljino (mentor: Domen Kurent)

Faze projektnega dela smo si časovno razporedili takole:

 • 17. 9. 2009: natančna predstavitev teme in razpored dijakinj in dijakov v time

 • 18. 9. 2009: konzultacije z mentorji

 • 24. 9. 2009: izdelava osnutka in načrt; natančen razpored nalog znotraj tima

 • 1., 2. in 8. 10. 2009: oblikovanje, priprava, organiziranje ipd.

 • 12. 10. 2009: konzultacije z mentorji

 • 15. 10. 2009: oddaja nalog

 • 15., 16. 10. 2009: generalka 3. b

Program izvedbe:

 • 1. dan (22. 10. 2009):

  ob 7.45: zbor pred šolo 4.a, 4.b, 4.č in 3.a ter 1.e. in odhod na stadion s spremljevalci in 1. timom

  ob 8. uri: začetek ogrevanja z 2. timom

  od 8.15 do 10.00: sodelovanje v posamezni disciplini po razporedu timov 4.-6.

  ob 9.45: zbor pred šolo 2.d, 2.e, 2.a in 2.b ter odhod na stadion s spremljevalci in 1. timom

  ob 10. uri: začetek ogrevanja z 2. timom

  od 10.15 do 12.00: sodelovanje v posamezni disciplini po razporedu timov 4.-6.

 • 2. dan (23. 10. 2009):

  ob 7.45: zbor pred šolo 4.c, 2.f, 2.g, 2.c, in 2.č (razen 1. e) in odhod na stadion s spremljevalci in 1. timom

  ob 8. uri: začetek ogrevanja z 2. timom

  od 8.15 do 10.00: sodelovanje v posamezni disciplini po razporedu timov 4.-6.

  ob 9.45: zbor pred šolo 1.a, 1.b, 1.c, 1.č in 1.d in odhod na stadion s spremljevalci in 1. timom

  ob 10. uri: začetek ogrevanja z 2. timom

  od 10.15 do 12.00: sodelovanje v posamezni disciplini po razporedu timov 4.-6.

 

Rezultati najboljših deset dijakov in dijakinj ločeno pri posameznih disciplinah bodo objavljeni na šolski spletni strani in oglasni deski.

Želimo vam obilo športnih užitkov in naj vas preplavi tekmovalni duh.

 

vodja 1. projekta: Domen Kurent, prof.

vodja projekta EGD: mag. Natali Borinc