EGD - 2. letnik

1. projekt: DAN TURIZMA - praznovanje raznovrstnosti

Letošnje praznovanje dneva turizma bo povsem drugačno, kot je bilo v preteklosti. Zakaj? Bliža se namreč 50. obletnica izobraževanja na področju gostinstva in turizma v Celju in zato bomo vse dejavnosti prilagodili temu.

Odločili smo se, da praznovanje izza šolskih zidov prenesemo v naravo, in sicer v lepo okolje Šmartinskega jezera, kjer je naša nekdanja dijakinja odprla »puš'n šank« pri kmetiji Črepinšek.

Dogajalo se bo 29. ali 30. septembra 2009, odvisno od ugodnega vremena, nekje med 8. in 12. uro. Dijakinje in dijaki 2. b EGD in 4. b EGD bodo skupaj z mentorji pripravili delavnice za vse ostale dijake naše šole. Dijaki bodo po delavnicah krožili vsakih 20 minut, zato bo dogajanje pestro, zanimivo, predvsem pa zelo aktivno.

Pripravili bodo naslednje delavnice:

 • Prehranjevalne navade Celjanov (mentor: Srečko Lešek, prof.),
 • Družabne igre v 60. l. 20. stol. (mentorici: Polona Frajzman, prof., Boža Bojovič, prof.)
 • Življenje v Celju v 60. l. 20. stol. - KVIZ - (mentorici: Metka Mestnik, prof., Duška Safran, prof.)
 • Kinematografi v Celju v 60. l. 20. stol. (mentorica: Vida Strašek Čokl, prof.)
 • Začetki izobraževanju na področju gostinstva in turizma v Celju - OKROGLA MIZA -(mentorica: Brigita Košak, prof.)
 • Glasba 60. let (mentorica: Ines Senica Rudnik, prof.)
 • Dan turizma v besedi in sliki (mentor: Bogdan Stopinšek, prof.)

Potek dela za dijake EGD in mentorje do izvedbe:

 • do 2. 9.: razporeditev dijakov v time in seznanitev z osnovnimi navodili
 • do 8. 9.: konzultacije z mentorji (1 ura) - seznanitev dijakov z vsebino, nalogami, razdelitev dela
 • 9. 9.: izdelava osnutka in načrta (1 ura - določijo mentorji)
 • 16. 9.: oblikovanje delavnic (prve 3 ure)
 • 23. 9.: zadnje konzultacije z mentorji (1 ura - določijo mentorji)
 • 25. 9.: oddaja nalog mentorjem

Obseg ocenjevanja:

osnutek + načrt 10 %
sodelovanje, pripravljenost za delo, ... 20 %
timsko delo 10 %
naloga + izvedba 60 %

Potek dela na dan turizma za dijakinje in dijake naše šole:

 • ob 8. uri: zbor pred šolo in peš do prizorišča dogajanja
 • od 9. do 11. ure: kroženje po delavnicah
 • od 11. do 11.30: fazanovanje
 • 11. 45: skupen odhod nazaj proti šoli

Dijakinjam in dijakom EGD želim uspešno pripravo delavnic, vsem udeležencem pa obilo zabave in užitkov ob spoznavanju življenja in dela v Celju v 60. letih prejšnjega stoletja.

vodja projekta EGD: mag. Natali Borinc

Retrospektiva pomembnejših dogodkov iz dneva turizma