Oddelki z evropsko in globalno dimenzijo

Projekt uvajanja oddelkov EGD prinaša novosti predvsem v oblikah in metodah dela, minimalno pa tudi v vsebinah. Največji poudarek dajemo projektnemu učnemu delu, pri čemer izbiramo teme na podlagi interesov dijakov in aktualnih izzivov, ki se pojavljajo vsako leto pri šolskem delu (izvedba dneva turizma, športnih dni, ekskurzij za druge dijake naše šole ipd.).

V šolskem letu 2006/07 smo pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo pilotno uvedli prvi oddelek turističnih tehnikov z evropsko in globalno dimenzijo. Na šoli smo ga poimenovali »Skupaj v Evropo«. Danes so naše izkušnje že precej bogate.

Pri načrtovanju dela smo si zastavili naslednje cilje:

 • uvajanje elementov content-based language learning v pouk tujega jezika, pri čemer bi dijaki izvirno, samostojno in suvereno predstavili sebe, šolo, domači kraj in Celje v slovenskem in tujem jeziku,

 • razvijanje strokovne pismenosti v tujem in slovenskem jeziku (predvsem na področju turizma),

 • načrtno vključevanje medkulturnih vsebin v pouk slovenščine in uzaveščanje slovenščine v vlogi tujega jezika,

 • razvijanje socialne in medkulturne kompetence,

 • vključevanje preživetvenih tečajev, aktualnih na področju turizma (trenutno ruščina)

 • opravljanje delovne prakse doma in v drugih regijah,

 • povezovanje s šolami doma in v tujini,

 • strokovne ekskurzije po Sloveniji in Evropi.

Učitelji v tem oddelku metode in oblike dela posodabljamo tako, da uvajamo timsko načrtovanje in izvajanje nekaterih ur, predvsem pa skupaj z dijaki usvajamo prvine projektnega učenja. V delo vključujemo tudi naravnega govorca.

V letošnjem šol. letu imamo na SŠGT Celje oddelek EGD že v vseh letnikih, in če vas zanima, kaj počnemo letos, pokukajte v:

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Delo smo načrtovali vzvratno, zato smo vse cilje prilagodili končnemu izidu, torej gastronomsko turistični tehnik naj bi bil ob koncu izobraževanja sposoben:

 • komunicirati v domačem in več tujih jezikih,

 • biti sposoben suvereno javno govorno nastopati,

 • uporabljati IKT,

 • poiskati različne vire informacij, izluščiti pomembne informacije in jih ustrezno posredovati,

 • se obnašati primerno, uglajeno,

 • reagirati strpno in v skladu z bontonom,

 • delati samostojno in odgovorno,

 • uspešno sodelovati v timu,

 • uspešno prilagoditi se evropskemu trgu delovne sile.

Z veliko volje in energije smo prepričani, da nam bo uspelo.

Strokovna ekskurzija v Pulj

(Objavljeno 07.05.2019 ob 09:58 v naslednjih kategorijah:
Obvestila, Prva stran, EGD
)

V petek, 17. 5. 2019, bomo z dijaki 3. a, b in c EGD odšli na strokovno ekskurzijo v Pulj. Obiskali bomo Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Pulj (Srednja škola za ugostiteljstvo i turizam Pula).

Odhod avtobusa s parkirišča za hotelom Celeia bo ob 7.00. Predvidevamo, da se bomo vrnili med 21.00 in 22.00.

Oblecite in obujte se vremenu in aktivnosti primerno. S seboj vzemite nekaj rezervnih oblačil, za hojo primerno obutev in dežnik, če bi nam morda vreme ne bilo naklonjeno.

Dijaki, ki v ...

[več]

Obiskali so nas dijaki iz Pulja

(Objavljeno 12.12.2018 ob 09:28 v naslednjih kategorijah:
EGD, Prva stran
)

V petek, 7. 12. 2018, so nas obiskali dijaki in profesorji s Srednje škole za ugostiteljstvo i turizam Pula. Stike vzdržuejmo že 11 let. Dijaki oddelkov EGD pripravijo sprejem, animacijo in krajše vodenje po Celju, v sodelovanju z našim Dijaškim in študentskim domom pa v aktivu kuharstva in strežbe poskrbijo, da je vtis o naši šoli še lepši. V maju se bodo dijaki, ki so vrstnike letos sprejeli, odpravili na obisk k njim v Pulj. Oglejte si tudi galerijo fotografij.

[več]

Obisk iz Bad Gleichenberga

(Objavljeno 22.06.2018 ob 09:52 v naslednjih kategorijah:
EGD, Prva stran
)

V četrtek, 21. 6. 2018, smo drugi letniki programa EGD  na SŠGT Celje gostili dijake iz šole za turizem Bad Gleichenberg.

Dopoldan so zgodbo začeli z ogledom pivovarne Laško. Za vrhunsko kosilo je poskrbel gastronomski del naše šole, ki je s štirimi hodi navdušil obiskovalce. Sledile so zanimive delavnice.

Še posebej so bili navdušeni nad eno iz med njih, z naslovom naučimo se slovensko, pričakovanja pa so presegle tudi druge, kot so naredimo si eko kopalno sol, kviz o Evropi in kviz o ...

[več]
Na arhiv EGD