Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih

Letni delovni načrt 2014/15

Osnovne informacije nudimo po:

-       telefonu od ponedeljka do četrtka od 6:15 – 6:55

-       v šoli v času uradnih ur

 

Telefonska številka vodje izobraževanja odraslih: 031/766-736 (Sabina Snedic, prof.)

Elektronski naslov vodje izobraževanja odraslih: sabina.snedic@ssgt.si

 

Uradne ure:

  • torek: 6.30 do 9.00
  • sreda: 6.30 do 7.30
  • četrtek: 6.30 do 9.00

Uradne ure se spreminjajo glede na spremembe urnika. Prosim, da jih upoštevate, saj sem zaradi drugih obveznosti v ostalem času nedosegljiva.

 

Vpis

Kandidati se lahko vpišejo v času uradnih ur od 25. 9. 2014 do 30. 4. 2015 oz. do zasedenosti prostih vpisnih mest v tekočem šolskem letu. Podrobna razporeditev po programih bo objavljena. Izjema so kandidati, ki imajo status dijaka in delajo diferencialne izpite.

Za vsakega kandidata posebej pripravimo osebni načrt izobraževanja.

Kandidat je vpisan šele, ko prinese vso zahtevano dokumentacijo in plača vpisnino.

Zahtevana dokumentacija:

-       lastnoročna prošnja s predhodnim opisom izobraževalne poti in jasno izraženo željo po nadaljevanju izobraževanja;

-       dokazila o predhodnem izobraževanju (vse kopije spričeval in originale v vpogled);

-       izpisek iz rojstne matične knjige;

-       davčna številka.

 

V tekočem šolskem letu morajo kandidati pristopiti k opravljanju izpitov in sicer:

1. izpit: do 7. 12. 2014

2. izpit: do 7. 3. 2015

3. izpit: do 7. 5. 2015

V kolikor kandidati v navedenih rokih ne pristopijo k opravljanju izpitov, jih bomo izbrisali iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja.

 

Izpiti

Prijava in odjava na izpit

Udeleženci izobraževanja se morajo prijaviti na izpit od 1. do 7. v mesecu, v katerem želijo opravljati izpit.

Prijavnice za izpit dvignete oz. jih oddate pri vodji izobraževanja odraslih, gospe Sabini Snedic ali v tajništvu v času uradnih ur. Lahko se prijavite tudi po pošti z izpolnjeno prijavnico in potrdilo o plačilu izpita.

Dokumenti:

Od izpita se lahko odjavite najmanj 3 dni pred izpitom, sicer se šteje, da k izpitu niste pristopili in njihovo plačilo zapade. Zaradi bolezni, nesreče ali podobnih nepredvidljivih dogodkov, se lahko odjavite tudi na dan izpita, s sporočanjem profesorju (to lahko storite sami, ali nekdo v vašem imenu), da vas ne bo na izpit, vodji izobraževanja odraslih pa morate predložiti ustrezno dokazilo.

 

Cenik za šolsko leto 2014/15

Vpisnina za vse udeležence:         150€

Vpisnina za slušatelje:                   50€

(slušatelj ima opravljene vse letnike in manjka mu le del zaključnega izpita oz. poklicne mature)

 

Ustni izpit: 36€

Ustni izpit in pisni izpit ter praktični pouk: 44€

Praktični izpit (strežba/kuharstvo): 50€

Cene izpitov iz modulov so različne. Odvisne so od števila enot modula.

Zaključni izpit: 130€

Poklicna matura: 220€

Slušatelji, ki imajo status dijaka in opravljajo diferencialne izpite, ne plačujejo izpitov.

Izpitni roki - občani

Informacije lahko dobite tudi vsak prvi torek v mesecu, ko potekajo skupne pogovorne ure od 17:00 do 18:00 ure.

Priimek in ime programska enota oktober novemberjanuar
Bezgovšek, Boštjan KUH, GA
po dogovoru
po dogovoru po dogovoru
Božnik, Cecilja
NKD - GA, 2. letnik
po dogovoru po dogovoru po dogovoru
Brod, Aleš POB, DRU 1. letnik, SOC
23. ob 12:15
27. ob 12:!5
29. ob 12:15
Burnik, Vid SLO, BUS 17. ob 7:50
21. ob 7:50 9. ob 7:50
Fras, Irena TJ1 (NEM), TJ2 (NEM) 21. ob 9:45
25. ob 9:45 27. ob 9:45
Klavs, Suzana TT - turist.
ekonomski predmeti
29. ob 8:35
26. ob 8:35
28. ob 8:35
Kokol, Lidija OTI, RED, PP
21. ob 10:00
25. ob 10:00
20. ob 10:00
Košak, Brigita

GH, GTT - gost

ekonomski predmeti
21. ob 7:45
25. ob 7:45
20. ob 7:45
Kotnik, Marija MAT 21. ob 8:40
25. ob 8:40
20. ob 8:40
Lesjak, Andreja PRE 21. ob 9:25
25. ob 9:25
20. ob 9:25
Lončarič, Vida PSI, PKI po dogovoru po dogovoru po dogovoru
Maček Tončič, Katarina SSL 21. ob 9:45 21. ob 10:35 27. ob 9:45
Maričič, Maja ITA 22. ob 9:30 26. ob 9:30 21. ob 9:30
Miklavc, Andreja ZGO, DRU 2. letnik
M-NKD 1. letnik
22. ob 12:15
26. ob 12:15
29. ob 12:15
Močnik, Urška KEM, NAR 1. letnik 22. ob 11:30
26. ob 11:30
29. ob 11:30
Pirh, Mojca BIO, ZVZ, NAR 2. letnik
22. ob 12:15
26. ob 12:15 28. ob 12:15
Senica Rudnik, Ines TJ1 (ANG), TJ2 (ANG) 21. ob 10.00
25. ob 10.00
27. ob 10.00
Slapnik, Ingrid UME, UZG
23. ob 7:50
27. ob 7:50
29. ob 7:50
Snedic, Sabina FIZ 21. ob 7:00
25. ob 7:00
27. ob 7:00
Stopinšek, Bogdan INF po dogovoru
po dogovoru po dogovoru
Strašek Čokl, Vida GEO, TGE
24. ob 8:00
28. ob 8:00
23. ob 8:00
Štojs, Robert SŽB po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru

Vpis v izobraževanje odraslih

(Objavljeno 23.09.2013 ob 08:08 v naslednjih kategorijah:
Obvestila, Izobraževanje odraslih
)

Z vpisom v izobraževanje odraslih bomo začeli v sredo, 25. 9. 2013, ob 13:00.
Kandidatov z nepopolno dokumentacijo ne bomo vpisali v program izobraževanja.

[več]

Samoizobraževanje odraslih

(Objavljeno 24.09.2012 ob 09:07 v naslednjih kategorijah:
Obvestila, Izobraževanje odraslih
)

Kandidate za vpis v samoizobraževanje odraslih obveščamo, da zaradi zasedenosti vseh prostih mest vpis ni več mogoč.

Vodja izobraževanja odraslih:

Sabina Snedic, prof.

[več]

Vpis samoizobraževanje

(Objavljeno 17.09.2012 ob 13:26 v naslednjih kategorijah:
Obvestila, Izobraževanje odraslih
)

Vpis kandidatov v samoizobraževanje bo potekal v: sredo, 19.9. od 10 do 14 ure četrtek,  20.9. od 7 do 14 ure petek, 21.9. od 7 do 14 ure Vodja izobraževanja odraslih:

Sabina Snedic, prof.

[več]
Na arhiv