Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih

Letni delovni načrt 2017/18

Osnovne informacije nudimo po:

-       telefonu od ponedeljka do četrtka od 6:00 – 7:00

-       v šoli v času uradnih ur

 

Telefonska številka vodje izobraževanja odraslih: 031/766-736 (Sabina Snedic, prof.)

Elektronski naslov vodje izobraževanja odraslih: sabina.snedic@ssgt.si

 

Uradne ure:

- ponedeljek: 6.00 do 7.00

- torek: 6.00 do 7.00

- sreda: 6.00 do 7.00

- četrtek: 6.00 do 7.00

- petek: ni uradnih ur

Uradne ure se spreminjajo glede na spremembe urnika. Prosim, da jih upoštevate, saj sem zaradi drugih obveznosti v ostalem času nedosegljiva.

 

Vpis

Kandidati se lahko vpišejo v času uradnih ur od 14. 9. 2017 do 30. 4. 2018 oz. do zasedenosti prostih vpisnih mest v tekočem šolskem letu. Podrobna razporeditev po programih bo objavljena. Izjema so kandidati, ki imajo status dijaka in delajo diferencialne izpite.

Za vsakega kandidata posebej pripravimo osebni načrt izobraževanja.

Kandidat je vpisan šele, ko prinese vso zahtevano dokumentacijo in plača vpisnino. Vpisnine ne vračamo.

Zahtevana dokumentacija:

-       lastnoročna prošnja s predhodnim opisom izobraževalne poti in jasno izraženo željo po nadaljevanju izobraževanja;

-       dokazila o predhodnem izobraževanju (vse kopije spričeval srednje šole in originale v vpogled);

-       izpisek iz rojstne matične knjige;

-       davčna številka.

 

V tekočem šolskem letu morajo kandidati pristopiti k opravljanju izpitov in sicer:

1. izpit: do 7. 1. 2018

2. izpit: do 7. 3. 2018

3. izpit: do 7. 5. 2018

V kolikor kandidati v navedenih rokih ne pristopijo k opravljanju izpitov, jih bomo izbrisali iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja.

 

Izpiti

Prijava in odjava na izpit

Udeleženci izobraževanja se morajo prijaviti na izpit od 1. do 7. v mesecu, v katerem želijo opravljati izpit. Ob prijavi je potrebno poravnati stroške izpita.

Prijavnice za izpit dvignete oz. jih oddate pri vodji izobraževanja odraslih, gospe Sabini Snedic ali v tajništvu v času uradnih ur. Lahko se prijavite tudi po pošti z izpolnjeno prijavnico in potrdilo o plačilu izpita.

Dokumenti:

Od izpita se lahko odjavite najmanj 3 dni pred izpitom, sicer se šteje, da k izpitu niste pristopili in njihovo plačilo zapade. Zaradi bolezni, nesreče ali podobnih nepredvidljivih dogodkov, se lahko odjavite tudi na dan izpita, s sporočanjem profesorju (to lahko storite sami, ali nekdo v vašem imenu), da vas ne bo na izpit, vodji izobraževanja odraslih pa morate predložiti ustrezno dokazilo.

 

Cenik za šolsko leto 2017/18

Vpisnina za vse udeležence:         150€

Vpisnina za slušatelje:                   50€

(slušatelj ima opravljene vse letnike in manjka mu le del zaključnega izpita oz. poklicne mature)

 

Ustni izpit: 36€

Ustni izpit in pisni izpit ter praktični pouk: 44€

Praktični izpit (strežba/kuharstvo): 50€

Cene izpitov iz modulov so različne. Odvisne so od števila enot modula.

Zaključni izpit: 130€

Poklicna matura: 220€

Slušatelji, ki imajo status dijaka in opravljajo diferencialne izpite, ne plačujejo izpitov.

Izpitni roki - občani

Informacije lahko dobite tudi vsak prvi torek v mesecu, ko potekajo skupne pogovorne ure od 17:00 do 18:00 ure.

Priimek in ime programska enota marecaprilmaj
Bezgovšek, Boštjan KUH, GA
/ po dogovoru
po dogovoru
Brod, Aleš POB, DRU, SOC, ZGO
29. ob 9:30
19. ob 9:30 24. ob 9:30
Burnik, Vid SLO, BUS po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
Fras, Irena TJ1 (NEM), TJ2 (NEM) po dogovoru
po dogovoru po dogovoru
Keršič Gaal, Ksenija DRU, ZGO po dogovoru po dogovoru po dogovoru
Klavs, Suzana TT - turist.
ekonomski predmeti
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
Kokol, Lidija OTI, RED, PP
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
Košak, Brigita

GH, GTT - gost

ekonomski predmeti
po dogovoru
po dogovoru po dogovoru
Kotnik, Marija MAT po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
Lesjak, Andreja PRE 19. ob 13:00 23. ob 13:00
21. ob 13:00
Lončarič, Vida PSI, PKI po dogovoru po dogovoru po dogovoru
Maček Tončić, Katarina SSL po dogovoru po dogovoru po dogovoru
Maričić, Maja ITA / /
Miklavc, Andreja ZGO, DRU, NKD po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
Močnik, Urška KEM, NAR 1. letnik 26. ob 10:35
23. ob 10:35
14. ob 10:35
Pirh, Mojca BIO, ZVZ, NAR 29. ob 10:35 25. ob 10:35 23. ob 10:35
Senica Rudnik, Ines TJ1 (ANG), TJ2 (ANG) po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
Slapnik, Ingrid UME, UZG
30. ob 7:50

po dogovoru

po dogovoru
Snedic, Sabina FIZ, MAT po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
Stopinšek, Bogdan INF po dogovoru
po dogovoru po dogovoru
Strašek Čokl, Vida GEO, TGE, TSV, SPT
27. ob 8:40
24. ob 8:40
22. ob 8:40
Štojs, Robert SŽB po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru

Izpit iz kuharstva

(Objavljeno 16.01.2018 ob 21:13 v naslednjih kategorijah:
Obvestila, Izobraževanje odraslih
)

Izpit iz praktičnega pouka kuharstva za odrasle bo 24.1. in ne 23.1., kot je bilo objavljeno. Pričel se bo ob 10. uri.

[več]

Vpis v izobraževanje odraslih

(Objavljeno 23.09.2013 ob 08:08 v naslednjih kategorijah:
Obvestila, Izobraževanje odraslih
)

Z vpisom v izobraževanje odraslih bomo začeli v sredo, 25. 9. 2013, ob 13:00.
Kandidatov z nepopolno dokumentacijo ne bomo vpisali v program izobraževanja.

[več]

Samoizobraževanje odraslih

(Objavljeno 24.09.2012 ob 09:07 v naslednjih kategorijah:
Obvestila, Izobraževanje odraslih
)

Kandidate za vpis v samoizobraževanje odraslih obveščamo, da zaradi zasedenosti vseh prostih mest vpis ni več mogoč.

Vodja izobraževanja odraslih:

Sabina Snedic, prof.

[več]
Na arhiv