Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih

Letni delovni načrt 2019/20

Osnovne informacije nudimo po:

-       telefonu od ponedeljka do četrtka od 6:00 – 7:00

-       v šoli v času uradnih ur

 

Telefonska številka vodje izobraževanja odraslih: 031/766-736 (Sabina Snedic, prof.) od 6.00 do 7.00 zjutraj

Elektronski naslov vodje izobraževanja odraslih: sabina.snedic@ssgt.si

 

Uradne ure:

- od ponedeljka do četrtka od 6.00 do 7.00

- petek: ni uradnih ur

 

Vpis

Kandidati se lahko vpišejo v času uradnih ur od 3. 9. 2019 do 30. 4. 2020 oz. do zasedenosti prostih vpisnih mest v tekočem šolskem letu. Podrobna razporeditev po programih bo objavljena. Izjema so kandidati, ki imajo status dijaka in delajo diferencialne izpite.

Za vsakega kandidata posebej pripravimo osebni načrt izobraževanja.

Kandidat je vpisan šele, ko prinese vso zahtevano dokumentacijo in plača vpisnino. Vpisnine ne vračamo.

Zahtevana dokumentacija:

-       dokazila o predhodnem izobraževanju (vse kopije spričeval srednje šole);

-       izpisek iz rojstne matične knjige.

V tekočem šolskem letu morajo kandidati pristopiti k opravljanju izpitov in sicer:

1. izpit: do 7. 1. 2020

2. izpit: do 7. 3. 2020

3. izpit: do 7. 5. 2020

V kolikor kandidati v navedenih rokih ne pristopijo k opravljanju izpitov, jih bomo izbrisali iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja.

 

Izpiti

Prijava in odjava na izpit

Udeleženci izobraževanja se morajo prijaviti na izpit od 1. do 7. v mesecu, v katerem želijo opravljati izpit. Ob prijavi je potrebno poravnati stroške izpita.

Prijavnice za izpit dvignete oz. jih oddate pri vodji izobraževanja odraslih, gospe Sabini Snedic ali v tajništvu v času uradnih ur. Lahko se prijavite tudi po pošti z izpolnjeno prijavnico in potrdilo o plačilu izpita.

Dokumenti:

Od izpita se lahko odjavite najmanj 3 dni pred izpitom, sicer se šteje, da k izpitu niste pristopili in njihovo plačilo zapade. Zaradi bolezni, nesreče ali podobnih nepredvidljivih dogodkov, se lahko odjavite tudi na dan izpita, s sporočanjem profesorju (to lahko storite sami, ali nekdo v vašem imenu), da vas ne bo na izpit, vodji izobraževanja odraslih pa morate predložiti ustrezno dokazilo.

 

Cenik za šolsko leto 2019/20

Vpisnina za vse udeležence:         150€

Vpisnina za slušatelje:                   50€

(slušatelj ima opravljene vse letnike in manjka mu le del zaključnega izpita oz. poklicne mature)

 

Ustni izpit: 36€

Ustni izpit in pisni izpit ter praktični pouk: 44€

Praktični izpit (strežba/kuharstvo): 50€

Cene izpitov iz modulov so različne. Odvisne so od števila enot modula.

Zaključni izpit: 130€

Poklicna matura: 220€

Slušatelji, ki imajo status dijaka in opravljajo diferencialne izpite, ne plačujejo izpitov.

Izpitni roki - občani

Informacije lahko dobite tudi vsak prvi torek v mesecu, ko potekajo skupne pogovorne ure od 17:00 do 18:00 ure.

Priimek in ime programska enota marecaprilmaj
Bezgovšek, Boštjan KUH
26. ob 7:00 23. ob 7:00
27. ob 7:00
Brod, Aleš POB, DRU, SOC, ZGO
4. ob 8:35
8. ob 8:35
6. ob 8:35
Burnik, Vid SLO, BUS po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
Fras, Irena TJ1 (NEM), TJ2 (NEM) po dogovoru po dogovoru po dogovoru
Keršič Gaal, Ksenija DRU, ZGO po dogovoru po dogovoru po dogovoru
Klavs, Suzana TT - turist.
ekonomski predmeti
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
Kokol, Lidija OTI, RED, PP
po dogovoru po dogovoru po dogovoru
Košak, Brigita

GH, GTT - gost

ekonomski predmeti
po dogovoru
po dogovoru po dogovoru
Lesjak, Andreja PRE 18. ob 13:00 22. ob 13:00 20. ob 13:00
Lončarič, Vida PSI, PKI po dogovoru po dogovoru po dogovoru
Maček Tončić, Katarina SSL po dogovoru po dogovoru po dogovoru
Maričić, Maja ITA 11. ob 10:00 15. ob 10:00 13. ob 10:00
Miklavc, Andreja ZGO, DRU, NKD po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
Močnik, Urška KEM, NAR 23. ob 13:00 20. ob 13:00 25. ob 13:00
Pirh, Mojca BIO, ZVZ, NAR 23. ob 12:15

20. ob 12:15

18. ob 12.15
Senica Rudnik, Ines TJ1 (ANG), TJ2 (ANG) po dogovoru po dogovoru po dogovoru
Slapnik, Ingrid UME, UZG
po dogovoru

po dogovoru

po dogovoru
Snedic, Sabina FIZ, MAT po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
Stopinšek, Bogdan INF po dogovoru
po dogovoru po dogovoru
Strašek Čokl, Vida GEO, TGE, TSV, SPT
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
Štojs, Robert SŽB po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru

Dietni kuhar

(Objavljeno 25.04.2019 ob 10:41 v naslednjih kategorijah:
Kuharstvo, Izobraževanje odraslih, Prva stran
)

Podelili smo 14 certifikatov po uspešno opravljenem usposabljanju za NPK dietni kuhar. Čestitamo.

[več]

Izpit iz kuharstva

(Objavljeno 16.01.2018 ob 21:13 v naslednjih kategorijah:
Obvestila, Izobraževanje odraslih
)

Izpit iz praktičnega pouka kuharstva za odrasle bo 24.1. in ne 23.1., kot je bilo objavljeno. Pričel se bo ob 10. uri.

[več]

Vpis v izobraževanje odraslih

(Objavljeno 23.09.2013 ob 08:08 v naslednjih kategorijah:
Obvestila, Izobraževanje odraslih
)

Z vpisom v izobraževanje odraslih bomo začeli v sredo, 25. 9. 2013, ob 13:00.
Kandidatov z nepopolno dokumentacijo ne bomo vpisali v program izobraževanja.

[več]
Na arhiv