SPI Gastronomske in hotelske storitve

srednje poklicno izobraževanje

Splošne značilnosti

Program traja tri leta. Dijaki lahko že ob vpisu izberete module, ki vas zanimajo, in tako svoje znanje specializirate za področje kuharstva ali strežbe. Z uspešno opravljenimi obveznostmi zberete 180 kreditnih točk.

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Včasih se dogodi, da kdo šolanja ne dokonča. Vsi, ki so bili uspešni pri ustreznih modulih, lahko po pogojih, ki veljajo za pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, pridobijo kvalifikacijo pomočnik kuharja ali pomočnik natakarja.

Poklic in izobrazba

Dijaki, ki uspešno končate program, pridobite naziv gastronom-hotelir. Glede na to, katere module izberete, se lahko zaposlite kot kuhar ali natakar.

Zaključek in nadaljevanje šolanja

Po uspešno zaključenem tretjem letniku sledi zaključni izpit iz slovenščine in storitve oz. izdelka z zagovorom. Kdor se ne zaposli, lahko šolanje nadaljuje. Dijaki se največkrat vpišejo v program 3+2 – gastronomija, ki ga izvajamo na naši šoli, lahko pa se vpišete tudi na maturitetni tečaj za opravljanje splošne mature.

SSI Gastronomija in turizem

srednje strokovno izobraževanje

Splošne značilnosti

Program traja štiri leta. Dijaki lahko že ob vpisu izberete module, ki vas zanimajo in tako svoje znanje specializirate za področje gostinstva ali turizma. Z uspešno opravljenimi obveznostmi zberete 240 kreditnih točk.

Oddelki z evropsko in globalno dimenzijo

Za vse, ki vas zanima drugačen način dela, razpisujemo oddelek z evropsko globalno dimenzijo (EGD). Pouk temelji na timskem in projektnem delu. V pouk tujega jezika vključujemo naravnega govorca. Več je ekskurzij in manj klasičnega sedenja v učilnicah. Pelji me na oddelke!

Poklic in izobrazba

Dijaki, ki uspešno končate program, pridobite naziv gastronomsko-turistični tehnik. Glede na to, katere module izberete, se lahko zaposlite v gostinstvu ali turizmu.

Zaključek in nadaljevanje šolanja

Po uspešno zaključenem četrtem letniku sledi poklicna matura iz slovenščine, gastronomije in turizma s podjetništvom, tujega jezika ali matematike ter izdelka oz. storitve z zagovorom. Kdor se ne zaposli, lahko šolanje nadaljuje na višješolskem in prvostopenjskem visokošolskem študiju. Lahko pa se odločite za maturitetni tečaj ali splošno maturo iz enega predmeta. Tako se odprejo tudi možnosti univerzitetnega študija.

PTI Gastronomija

poklicno - tehniško izobraževanje 3+2

Splošne značilnosti

Program traja dve leti. Dijaki svoje pridobljeno znanje poglobite in razširite na področje gastronomije. Z uspešno opravljenimi obveznostmi zberete 120 kreditnih točk.

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Včasih se dogodi, da kdo šolanja ne dokonča. Vsi, ki so bili uspešni pri ustreznih modulih, lahko po pogojih, ki veljajo za pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, pridobijo kvalifikacijo vodja cateringa.

Poklic in izobrazba

Dijaki, ki uspešno končate program, pridobite naziv gastronomski tehnik. Zaposlite se lahko v gostinstvu in turizmu.

Zaključek in nadaljevanje šolanja

Po uspešno zaključenem drugem letniku sledi poklicna matura iz slovenščine, gastronomije in turizma s podjetništvom, tujega jezika ali matematike ter izdelka oz. storitve z zagovorom. Kdor se ne zaposli, lahko šolanje nadaljuje na višješolskem in prvostopenjskem visokošolskem študiju. Lahko pa se odločite za maturitetni tečaj ali splošno maturo iz enega predmeta. Tako se odprejo tudi možnosti univerzitetnega študija.

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti glede na vpisani program vključujejo obvezni del, vsebine povezane s programom ter možnosti proste izbire dijaka iz spodaj navedenih področij:

  • športni dnevi
  • ogledi gledališke, filmske, glasbene ter likovne predstave in seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju
  • metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad
  • naravoslovni dan (ekološki dan)
  • razni tečaji, raziskovanja, tekmovanja, socialno delo ...

Več o interesnih dejavnostih lahko preberete v naši brošuri Interesne dejavnosti Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje