Kateri od njih želiš postati ti?

Ne spreglejte naših aktualnih programov. Izberite
program s klikom na spodnje povezave.

Gastronomske in hotelske storitve Gastronomija in turizem Gastronomija
Razpored oddelkov in organizacija dela

Ob vračanju dijakov v šolo po modelu C objavljamo načrt organizacije dela in razpored razredov. Prosimo, da oba dokumenta natančno preberete, da se bomo lahko v šoli srečali v varnih in prijetnih razmerah.

Davčno opismenjevanje dijakov na SŠGT Celje

Davčno opismenjevanje je ena od komponent finančne pismenosti. Projekt davčnega opismenjevanje izvaja  Finančna uprava Republike Slovenije ob podpori MIZŽ, ZRSŠ. Tudi letos nam je, čeprav na daljavo, v sodelovanje s Finančnim uradom Celje uspelo izvesti  tri delavnice na temo davkov.  Dijaki tretjih letnikov so z zanimanjem prisluhnili strokovnjakinjama,  gospe Darji Karneža Sintič in gospe Maji Golec. Delavnice so bili razdeljene na  štiri sklope, dijaki so izvedeli nekaj o zgodovini davkov, o davkih v sodobni družbi, o pomenu plačevanja davkov in posledicah neplačevanja davkov.

Suzana Klavs

Organizacija dela

Objavljamo dokument o organizaciji dela na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje in ukrepih za preprečitev okužbe v času koronavirusa.Ob vrnitvi dijakov zaključnih letnikov in ostalih dijakov na opravljanje praktičnega pouka v šolo skladno z odlokom MIZŠ veljajo v šoli dodatna posebna pravila, ki zagotavljajo čim manj neposrednih kontaktov med dijaki in zaposlenimi. Dosledno se izvajajo vsi ukrepi in priporočila za preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2, kot jih določa in svetuje Nacionalni inštitut za javno zdravje ter ju podpira MIZŠ in Zavod republike Slovenije za šolstvo.

Prosimo, da pozorno preberete dokument na tej povezavi.

Objavljamo razpored oddelkov in org. dela ob vračanju dijakov v šolo

05.03.2021

Objavljamo načrt organizacije dela ob vračanju dijakov v šolo

26.02.2021
Informativni